Instruccions de descàrrega.

Fer clic en la zona desitjada i descarrega't el mapa seleccionat.

Guarda’ls a:

En el GPS Anima i tota la sèrie anterior: Dintre de la carpeta "Maps" (TwoNavData/Maps) o en el lloc on normalment guardes els mapes. (Millor en la targeta SD)

En els GPS VELO dintre de la carpeta MAPS

En els GPS HORIZON millor en la targeta sd, en la mateixa arrel, si voleu podeu crear una carpeta "MAPS" i ficar-los en aquesta carpeta.

En els GPS Aventura 2 millor en la targeta sd, en la mateixa arrel, si voleu podeu crear una carpeta "MAPS" i ficar-los en aquesta carpeta.

En el GPS Trail en la mateixa arrel, si voleu podeu crear una carpeta "MAPS" i ficar-los en aquesta carpeta.

En el Land: Dintre de la carpeta Maps (Amb Windows) a: Meus documents/CompeGps/Maps, o en el lloc on normalment guardes els mapes.

Opció 2

Si ho desitges pots canviar l'extensió RMAP per RTMAP

Ara crea una carpeta dintre de MAPS i anomena-la TOPO_2016_RTMAP en aquesta carpeta col·loques tots els mapes rtmap (Topos)

Després descarrega’t l’arxiu amb extensió IMP del mapa corresponent (Topo o Orto) i el guardes dintre de la carpeta MAPS.

Al obrir el arxiu topo_2016.imp o el orto_2016.imp t'obrirà els mapes automàticament.

Si vols, pots fer el mateix amb les ortos però la carpeta anomena-la ORTO_2016_RTMAP

Arxiu:

topo_2016.imp

orto_2016.imp

Agraïments:

*Aquests mapes són del Institut Cartogràfic de Catalunya i estan preparats per funcionar en les diverses plataformes de TwoNav en format RMAP gratuïtament i sense cap tipus de lucre. Tot aquest laboriós treball ha set fet desinteressadament per el meu amic Carlos Melero (Kalosh74)

Mapa Catalunya ICC Topogràfic 1/5000*

(Última actualització 2016)

Mapa Catalunya ICC Ortofoto 1/5000*

(Última actualització 2016)

Mapa de Cataluña ICC Vectorial*

(Última actualització 2015)

Mapa vectorial ICC

Mapa de Catalunya vectorial OSM  17_4*

(Última actualització 2017 4art Trimestre)

Mapa vectorial de Catalunya OSM

Mapa desnivells Catalunya 15x15

Mapa desnivells Catalunya 5x5

Mapa del Marroc.

Mapa topo Marroc

Mapa topogràfic cedit per en Ramon.

Mapa del Marroc.

Mapa vectorial cedit per Jaimoto.