>Condicions d'ús - SERVICTEC

1- Condicions generals de compra i la seva acceptació:

Les presents condicions generals de compra (d'ara endavant, les "Condicions generals de compra") regulen l'adquisició, a través del lloc web www.servictec.com per part dels clients de Lluís Novellas Vivet (d'ara endavant, "SERVICTEC S.C.P.")

Aquestes condicions generals de compra estan complementades per les condicions generals d'accés i ús de la web (d'ara endavant, les "Condicions generals") que el client pot consultar a través de: l’avís legal del lloc web i que quedaran acceptades amb l'acceptació de les actuals condicions generals de compra.

Les dades identificatives del responsable de la botiga són:

Servictec s.c.p

Lluís Novellas Vivet

Av. Pius XII nº 24

08500 Vic (Barcelona)

Cif. J62593264

Tel. I fax 93 883 25 11

info@servictec.com

Per fer compres a la botiga en línia, serà necessari que el client es registri o s'hagi registrat com a usuari del web i accepti les actuals condicions generals de compra.

L'acceptació de les condicions generals de compra significarà l'acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per Servictec s.c.p en el moment de l'accés del client a la botiga. En el cas que no estigués d'acord amb el contingut de les condicions generals de compra, vostè no podrà comprar en la botiga.

2- Naturalesa de la botiga:

Com a client, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les actuals condicions generals de compra al contractar amb Servictec s.c.p. No obstant això, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Servictec s.c.p. es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga, així com suspendre l'accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

3.1- Registrar-se a la botiga:

Si és la primera vegada que accedeix a la botiga i desitja fer compres, el client haurà d'omplir necessàriament el formulari de registre. A partir d'aquest moment, serà client de la botiga. Els codis d'accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal e intransferible, sent obligació del client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el client és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, subtracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya i de les conseqüències que d'això se'n poden derivar. Servictec s.c.p. no te accés a les vostre contrasenyes. En qualsevol cas el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les a través de les opcions de veure i editar les dades del compte que trobarà als apartats corresponents del lloc web www.servictec.com. Per eliminar les dades del compte, haurà de posar-se en contacte amb info.servictec.com per tal de respectant el seu dret, així com la nostra obligació de mantenir les dades fiscals d'identificació de les vendes. A través d'aquesta opció el client també podrà activar/desactivar la possibilitat de rebre e-mails amb informació sobre www.servictec.com (promocions, beneficis pels nostres Clients).

Servictec s.c.p. informa que fem servir galetes (cookies) per tal de facilitar el procés de compra, sense que això causi cap dany, ni agafar cap dada de l’aparell del visitant.

Una galeta (cookie) és un fragment petit de text, que els llocs web que visiteu envien al navegador. Ajuda els llocs web a recordar informació sobre la vostra visita, com ara el vostre idioma preferit i altres opcions de configuració. Això pot fer que la següent visita sigui més senzilla i que el lloc us sigui més útil. Les galetes tenen un paper important, ja que sense elles l'ús del web seria una experiència molt més frustrant. (Font google)

 

3.2- Assortit de productes i preus:

No hi ha una comanda mínima.

www.servictec.com li garanteix el preu del dia en què es va fer la compra, amb independència del dia en qual es faci l'entrega, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici de què, en el moment de l'entrega, aquestes ofertes ja no estiguin vigents.

www.servictec.com es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

Impostos:

Servictec s.c.p. l'informa que tots els preus que es veuen a la botiga on-line inclouen l'Impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable. El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant totes les operacions de venda s'entendran realitzades en el domicili de: servictec s.c.p. Av. Pius XII nº 24 08500 Vic (Barcelona)

3.3- Preparar les seves comandes i rebre-les:

www.servictec.com li garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixin a la botiga, tot i que, puntualment, pugui no garantir la disponibilitat dels mateixos per tots els clients i en els volums que requereixin en el moment de fer la comanda.

3.4- Forma i dates de entrega:

En el moment de l'entrega, el client haurà de firmar el rebut de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Servictec s.c.p. te concertat una assegurança d’enviament de la seva compra a través de l’empresa de transports MRW.

Despeses d'enviament:

Aquestes estaran especificades en el moment de la compra

La data d'entrega variarà d'entre 12 a 78 hores per a Península i Balears, depenent del tipus de producte, de la zona geogràfica on s'hagi d'enviar i /o de la gestió per part del servei de missatgeria.

Devolucions:

Els articles que s'ofereixen a la botiga de www.servictec.com ofereixen la màxima qualitat i la millor garantia pels nostres clients.

Oferim la mateixa garantia que el fabricant, en el cas de productes defectuosos el client haurà de posar-se en contacte a través de info@servictec.com

Servictec s.c.p. es compromet a canviar els productes defectuosos, prèvia comprovació que el producte és realment defectuós i el dany no és causa d'un mal ús, manipulació o funcionament per part del client. El producte haurà de retornar-se en el seu embalatge original i el contingut íntegre, en el menor temps possible.

Tots aquests drets podran ésser exercits, sense prejudici d'allò establert a la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

Disposarà de 15 dies per retornar el material, en el seu embalatge original, no hi podrà faltar cap complement, com bosses de plàstic, etc. I que no s’hagi activat cap llicència subministrada en la venta.

3.5- Formes de pagament:

- A través de targeta de crèdit (VISA o MasterCard). Rebrà un e-mail de confirmació de la seva comanda amb el número de transacció realitzada.

- A través de transferència bancària. Al seleccionar l’opció transferència obtindrà les nostres dades bancàries per tal de poder efectuar la transferència. És molt important que indiqui el número de la Comanda, així com el seu nom i cognoms. No es considerarà efectiva la Comanda i no es procedirà al seu subministrament fins que constatem que s'ha fet l'ingrés.

Servictec s.c.p. garanteix al Client la total seguretat en les seves transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data d'entrada en funcionament de la botiga, en quant a protocols i serveis de seguretat. Servictec s.c.p no te accés a les dades bancàries.

Li comuniquem que la informació de les seves comandes serà guardada. Vostè podrà veure els productes que va comprar en les seves últimes comandes.

3.6- Confidencialitat i seguretat

Servictec.s.c.p. es compromet a donar compliment a la normativa espanyola vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que disposa la llei orgànica de protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre i el reglament que la desenvolupa (RD 1720/2007 de 21 de desembre)

Les dades cedides seran tractades amb la finalitat única i exclusiva de realitzar serveis de publicitat, promoció i marketing, obligant-se el responsable del fitxer a no utilitzar-los amb una finalitat diferent a l’expressament autoritzada.

4- Força major

- Qualsevol succés impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable,

- Les errades en l'accés a les diverses pàgines Web,

- Les errades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,

- Incendis,

- Inundacions o terratrèmols,

- Vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant, el compliment de les obligacions acceptades per Servictec.s.c.p.

- Accidents,

- Conflictes bèl·lics,

- Embargaments comercials o de qualsevol tipus,

- Bloqueig,

- Disturbis, o qualsevol disposició governamental.

5- Llei aplicable i jurisdicció:

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les condicions generals de compra, tant el client, com Servictec s.c.p., amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Vic.

6- Garantia:

6.1- La garantia atorgada pels fabricants dels articles i vàlida en els terminis que la legislació espanyola estableixi.

6.2- La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura.

6.3- Queden excloses totes les despeses derivades del transport.

6.4- Els productes reemplaçats per Servictec s.c.p. en els termes de garantia són de la seva exclusiva propietat. Els serveis prestats en la garantia no allarguen en temps els efectes de la mateixa.

6.5- El període de garantia comença a partir de la data de la factura de Servictec.s.c.p., no podent ser ampliat en cap cas per substitució d'una fracció o component del producte (si n'hi hagués) en una reparació o canvi.

6.6- La pèrdua o deteriorament durant el transport no es responsabilitat de Servictec s.c.p. és tramitarà a través de l’empresa de transports.

7- Anul·lació de garanties:

7.1- L'ús incorrecte de la seva utilització, manipulació o manteniment per part del client d'un producte.

7.2- No s'acceptarà cap material danyat, amb un embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta.

7.3- Queden exclosos de tota garantia els defectes y deterioraments produïts per l'aigua o fets externs, accidents, principalment accidentes elèctrics, per desgast i per utilització indeguda.

L'acceptació d'aquestes condicions generals de compra per part del client és condició prèvia indispensable i obligatòria perquè es pugui beneficiar del servei de la botiga en línia.

El client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit íntegrament i acceptat les condicions generals de compra i les condicions generals d'accés i ús del web.

* És imprescindible tenir un nivell d'usuari en l'ordinador.

En el cas d'instal·lació de programes o modificacions que per voluntat del propietari ens requereixi el nostres serveis i siguin fora dels paràmetres del CompeLand o del Gps, Servictec no es fa responsable dels possibles problemes que pugin sortir, com tampoc els tràmits a efectuar en el cas que l'ordinador no estigui preparat per aquests tipus de software.