Instruccions de descàrrega.

Fer clic en la zona desitjada i descarrega't el mapa seleccionat.

Guarda’ls a:

En el GPS TwoNav: Dintre de la carpeta Maps (TwoNavData/Maps) o en el lloc on normalment guardes els mapes. (Millor en la targeta SD)

En el Land: Dintre de la carpeta Maps (Amb Windows) a: Meus documents/CompeGps/Maps, o en el lloc on normalment guardes els mapes.

Opció 2

Si ho desitges pots canviar l'extensió RMAP per RTMAP

Ara crea una carpeta dintre de MAPS i anomena-la TOPO_2016_RTMAP en aquesta carpeta col·loques tots els mapes rtmap (Topos)

Després descarrega’t l’arxiu amb extensió IMP del mapa corresponent (Topo o Orto) i el guardes dintre de la carpeta MAPS.

Al obrir el arxiu topo_2016.imp o el orto_2016.imp t'obrirà els mapes automàticament.

Si vols, pots fer el mateix amb les ortos però la carpeta anomena-la ORTO_2016_RTMAP

Arxiu:

topo_2016.imp

orto_2016.imp

Agraïments:

*Aquests mapes són del Institut Cartogràfic de Catalunya i estan preparats per funcionar en les diverses plataformes de TwoNav en format RMAP gratuïtament i sense cap tipus de lucre. Tot aquest laboriós treball ha set fet desinteressadament per el meu amic Carlos Melero (Kalosh74) que des de aquí vull agrair-li immensament.

Mapa Catalunya ICC Topogràfic 1/5000*

(Última actualització 2016)

Mapa Catalunya ICC Ortofoto 1/5000*

(Última actualització 2016)

Mapa de Cataluña ICC Vectorial*

(Última actualització 2015)

Mapa vectorial ICC

Mapa de Catalunya vectorial OSM  17_4*

(Última actualització 2017 4art Trimestre)

Mapa vectorial de Catalunya OSM

Mapa desnivells Catalunya 15x15

Mapa desnivells Catalunya 5x5